Archive for Abril, 2010

Despedida dun escritor

Coincidín hai xa uns anos con Suso de Toro en Barcelona. Daquela o autor que coñecera a través dos libros fíxoseme persoa real. Hai uns días coincidimos outra vez, tamén na mesma cidade, no día máis literario: o 23 de abril, Sant Jordi. Confirmei a mesma sensación que tiven daquela. Suso é un home íntegro e con profundos ideais. Tanto como para deixar a súa carreira como escritor e non ter medo a chamar ás cousas polo seu nome. Coincido con él nas súas razóns e calquera que traballe no sector da cultura neste país debería comezar a pensar que se non hai mudanza non hai futuro. O positivo é que das súas aulas sairán, ben seguro, moi bos alumnos e alumnas. (Foto: R. Prada)

Olladas na feira


“Contas a feira segundo che foi nela”, dicimos. E a algúns políticos pásalles o mesmo. A imaxe é dunha feira, a de Monterroso, e nela vemos a Xosé Manuel Beiras falando cun paisano. Non sabemos o tema da conversa, pode que só fora un saúdo. Os ollos si transmiten. Cos acenos de ambos ben poderíase redactar todo un diálogo. Poñan vostedes o resto.

El avión, de Alfredo Lavergne

Por fin creo en algo
Gritó el mortal
Y se formó un movimiento en su cabeza.
Con él
Todos los inventos del exilio bajaban del cielo
Los técnicos Los estilos Las reglas generales
La artesanía El arte Las características propias
El certificado auténtico y la memoria tergiversadora.
Gritaba como hombre imaginado que no se arrepiente
Mientras destrozaba el pasaporte y el retorno.